Festetics Mária grófnő és Ferenczy Ida szamárháton

Főoldal > Festetics Mária grófnő és Ferenczy Ida szamárháton

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

Festetics Mária grófnő és Ferenczy Ida szamárháton


2024/04/08

Gödöllő, 1873 őszén (Fotómásolat, ajándék Dr. Tolnay Pálné Kiss Máriától.) Gödöllői Királyi Kastély Múzeum, gysz. 4414.


185 éve, 1839. április 7-én született az a hölgy, aki 1864 novemberében került Erzsébet királyné udvartartásába, és akinek az ott töltött 34 év alatt a királynéval igazán mély, bizalmas kapcsolata alakult ki. A kecskeméti születésű, köznemesi származású, vecseszéki Ferenczy Ida felolvasónőként hűségesen szolgálta Erzsébetet, majd a királyné 1898. szeptember 10-én bekövetkezett tragikus halála után az emlékének ápolása lett hátralévő életének célja.[1]

A tárgytörténet sorozat részeként, egy olyan műtárgyat választottam, melyen Ferenczy Ida is szerepel és a tárgyhoz kapcsolódó történetben is megmutatkozik, hogy milyen kapcsolatban állt a királynéval és Festetics Mária udvarhölggyel.A bemutatott tárgy, egy fotómásolat, amely Tolnayné Kiss Mária ajándékaként került a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum tulajdonába. A képen két hölgy ül egy-egy szamár hátán, mindketten női nyeregben a kor szokásához illően. Az előtérben Festetics Mária udvarhölgy, míg a háttérben Ferenczy Ida látható. Mindketten fontos és bizalmi szerepet töltöttek be a királyné udvartartásában, ám lóháton egyikőjük sem vett részt a királyné által szenvedéllyel űzött falkavadászatokon vagy lovaglásokon[2]. A felvétel pontosan nem datáltalható, azt tudjuk, hogy 1873-ben készült Gödöllőn az őszi vadászszezon idején. Festetics Mária naplójában szerepel három olyan bejegyzés is, amelyekhez a képen látható jelenet kapcsolható: 

“(...) A császárné egészsége azért javul oly lassan, mivel nem táplálkozik tisztességesen, és nem is alszik jól. – Ferenczy és az én rendelkezésemre bocsájtotta a kedivétől kapott szamarakat. Ez igen szórakoztató, és mi ketten bátran ülünk ezeken az önfejû állatokon, a homokos utakon körbe-körbe járva. Én még sohasem ültem máson, csak gyermekkorom hintalován!” (Gödöllő, 1873. október 14.)[3]

 

,,Ma mókás szórakozásban volt Őfelségének része. Ő maga egy pónira, míg Ferenczy és jómagam szamarainkra ültünk egy kis vadászlovaglásra. Habár mindezt meglehetősen lassan, erőnknek megfelelően tettük, de mégiscsak továbbjutottunk. A császárné jót mulatott, s végre visszatért az a kedves szép mosolya.” (Gödöllő, 1873.október 25.)[4]

 

,,Ma itt volt Andrássy. Mi megint a szamarainkon ültünk, ô maga pedig egy pónin lovagolt ki. Amikor visszajött, úgy találta, hogy túlságosan könnyelmûek vagyunk. A nyakunkat egy szamárról esve éppen úgy kitörhetnénk, mintha lóról tennék ezt, csak hogy így még nevetséges is lenne! (...)” (Gödöllő, 1873. november 17.)[5]

 

A fénykép, mindig csak egy pillanatot rögzít, de a naplóbejegyzésekkel együtt már egy történet is kerekedik hozzá, így fontosnak érzem, hogy a teljesebb kontextus érdekében több forrást és az őszi időszakot megelőző előzményeket is beemeljem a leírásba.

Erzsébet királynénak a nyugalmat és elvonulást is jelentette udvari teendői mellett, ha Gödöllőre utazhatott, erre édesanyjának írt levélben is utal:  „Itt nyugta van az embernek, nincsenek rokonok, nem piszkálódik senki, ott meg Bécsben az az egész császári pereputty! Engem sem feszélyez itt semmi, úgy élek, mint falun, sétálhatok, kikocsizhatok egyedül!”[6]  A magyar államtól az 1867-es koronázás alkalmából a gödöllői kastély használatának jogát ajándékba kapta az uralkodó és a családja. A kastélyban eltöltött időszakokhoz számos kedves társasági és családi emléke is kötődött a királyi családnak. A királyné az udvartartásával együtt érkezett Gödöllőre, amelynek számos magyar tagja is volt. Erzsébetnek hűséges felolvasónőjéhez, Ferenczy Idához való bizalma abban is megnyilvánult, hogy a gödöllői kastélybéli lakosztályának közvetlen szomszédságában kaptak helyet Ida szobái.

A királyné a nagyvárosi nyüzsgés és a folyamatos reprezentációk elől Gödöllőn egy olyan helyre talált, ahol a számára kedves tevékenységeket is szabadabban és a nyilvánosság elkerülésével űzhette, például a falkavadászatot és a lovaglást.[7]

Az 1873-as év során több alkalommal töltött napokat, heteket a királyi család Gödöllőn. Erzsébet királyné számára az 1873-as év bővelkedett mind protokolláris, mind pedig szomorú és örömteli családi eseményekben is. 1873. február 9-én hunyt el Karolina Auguszta, I. Ferenc császár 4. felesége, aki Erzsébet anyósának Zsófiának volt a testvére és Erzsébet királynéhoz kedvesen és nagy jóindulattal viszonyult.[8] 1873. április 20-án került sor másodszülött lányának, Gizella Lujza Mária (1856-1932) főhercegnőnek és Lipót Miksa József (1846–1930) bajor királyi hercegnek esküvőjére Bécsben az Augustinerkircheben.[9]

A következő jelentős hivatalos eseménysorozat 1873. május 1-jén megnyíló Világkiállítás volt Bécsben, mely egyet jelentett azzal is, hogy számos alkalommal kellett reprezentálnia a királynénak.  Festetics Mária udvarhölgy 1873. május 21-én naplójában lejegyzett aggódó soraiban is megmutatkozik, hogy ez mennyire megterhelő volt Erzsébet számára: „Nem tudom, hogy a császárné kitart-e. Túl sok, túlságosan sokáig tart ez. Túl sokat kívánnak tőle.”[10]

A fotó és a kép hátterét leíró naplóbejegyzések segítségével betekintést nyerhetünk abba, hogy milyen hangulatban teltek a gödöllői kastélyban töltött napok 1873 őszén, ahová a királyné a sok hivatalos teendő miatt kimerülten és betegen érkezett meg 1873. október 02-án, hogy lábadozzon és erőre kapjon.[11] A királyné humorérzéke is megmutatkozik a szamaragolás történetében, ahogyan az a közvetlen kapcsolat is, amely az udvarhölgyéhez és a felolvasónőjéhez fűzte. A humor Festetics Máriától sem állt távol, ez a naplóbejegyzéseiben olykor kissé fanyar és élcelődő megjegyzései révén mutatkozik meg. Ferenczy Ida nem vezetett naplót, személyiségéről a kortársak leírásain és visszaemlékezésein túl dr. Karafiáth Márius, Ida első életrajzírójának 1935-ben megjelent munkájában olvashatunk: ,,Idában sok humor lakozott, vidám és jókedvű volt, de vidámsága sohasem zajos. Könnyen volt huncutságra kapható, de az is mindig ártatlan, soha senkit sem bántó.”[12] A két hölgy egyidős volt, 1873-ban, a kép készülésének időszakában már majd két éves az ismeretség köztük. A királyné szolgálatában töltött idő alatt baráti kapcsolat alakul ki közöttük, amelyre egyrészt Festetics Mária naplóján,[13] illetve a királynéval töltött utazásokról Idának küldött levelein keresztül láthatunk rá.[14]  A fotón és az idézett naplórészletekben is megmutatkozik mindez, valamint a királyné iránt érzett kötődés és törődés is, hiszen az ő kedvéért és jókedvre derítése céljából kezdtek bele ebbe a számukra szokatlan, ám mókás szórakozásba.

A fotómásolat reprodukciója jelenleg is megtekinthető a Gödöllői Királyi Kastély állandó kiállításának Erzsébet királyné emlékkiállítás címet viselő kiállítási egységében, mely az egykori felolvasószobában és Ferenczy Ida lakosztályának szobáiban került kialakításra.

 

https://kiralyikastely.hu/allando-kiallitas-godolloi-kastely.html

 

 

 

 

 

 

[1] dr Pallagi Mária: „IDA NEKEM NEM FELOLVASÓNŐM, IDA NEKEM BARÁTNŐM.” Erzsébet királyné Ferenczy Idáról, Kecskeméti lapok, 2020.augusztus 6., https://hiros.hu/wp-content/uploads/2022/11/KL2020-13_sc.pdf , utolsó letöltés: 2024.04.07.
Dr Pallagi Mária volt a kurátora a "Magyarország áldott emlékezetű királynéja" - Sisi, Ferenczy Ida és a magyar udvartartás című 2020-ban a kecskeméti Cifrapalotában megnyílt tárlatának, mely virtuális kiállításként online elérhető: https://kecskemet-cifrapalota-202012-sisi.360tura.hu/# , utolsó letöltés: 2024.04.07.

[2] Béres Katalin: Festetics Mária, Erzsébet királyné udvarhölgye, 155.p. In "Jól esik köztetek lenni...": Női sorsok, szerepek Deák Ferenc környezetében / [szerk. Kiss Gábor]. - Zalaegerszeg: [Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár], 2015.

[3] Tolnayné Kiss Mária: Egy udvarhölgy naplójából. Festetics Mária grófnő, udvarhölgyének Budán és Gödöllőn papírra vetett részei. A naplórészleteket fordította, bevezetővel, elő- és utószóval, valamint összekötő szövegekkel ellátta Tolnayné Kiss Mária. 41.p., Gödöllő, 2019.

[4] Tolnayné Kiss Mária, 42.p.

[5] Tolnayné Kiss Mária, 49.p.

[6] Brigitte Hamann: Erzsébet királyné, 331.p., Európa Kiadó, Budapest, 2019.

[7] Brigitte Hamann: Erzsébet királyné, 331.p.

[8] Tolnayné Kiss Mária, 34-35.p.

[9] Gizella és Lipót megismerkedéséről, eljegyzéséről, valamint az esküvőjükről bővebben Borovi Dániel: A Habsburg magyar királyi esküvők és a Habsburg-család magyar ágának házasságkötései a 19. Század második felében, 355-358.o. In Kiss Erika, Orgona Angelika, Simonovics Ildikó (szerk.), Magyar Menyasszony Tanulmányok, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2023.

[10] Brigitte Hamann, 320.p.

[11] Tolnayné Kiss Mária, 40.p.

[12] Karafiáth Márius, dr.: Ferenczy Ida. Életkép. 6.p., Nyitrai és Társa Könyvnyomdájában.Levice, 1935.

[13] Péterné Fehér Mária: Képek, történetek Ferenczy Ida életéből, 65-68.p, Kecskeméti Írott Örökségéért Alapítvány, Kecskemét, 2018.

[14] Tolnayné Kiss Mária: „Sirály vagyok, sehová se való - Útközben Erzsébet királynéval, Gödöllői Kastély-Könyvek 5., Gödöllő, 2022.


Szóljon hozzá!
Legfrissebb cikkek


Festetics Mária grófnő és Ferenczy Ida szamárháton
Gödöllő, 1873 őszén (Fotómásolat, ajándék Dr. Tolnay Pálné Kiss Máriától.) Gödöllői Királyi Kastély Múzeum, gysz. 4414.
Rónay Jácint: Erzsébet királyné udvarában
1871-1883 Sajtó alá rendezte: Vér Eszter Virág és Borovi Dániel A jegyzeteket, a képmellékletet és az utószót összeállította: Borovi Dániel Erdélyi Szalon Könyvkiadó, 2022
Magyar Menyasszony
Katalógus és tanulmánykötet
Erzsébet királyné élete

Erzsébet királyné, Miksa bajor herceg (1808-1888) és Ludovika (1808-1892) bajor királyi hercegnő harmadik gyermekeként látta meg a napvilágot 1837-ben, Münchenben.

Tovább >>

                                                                                                                                         

 

 

 

Erzsébet királyné szobái, kertje, verandája

Erzsébet királyné ibolyaszínű lakosztályának szobáit hiteles források alapján sikerült rekonstruálni 1996-ban. A lakosztály falain a királyné gyönyörű portréi láthatók, valamint a kor kiemelkedő politikusainak arcképei, akikkel a királyné az 1867-es kiegyezés előkészítésekor került kapcsolatba.

Tovább >>

Erzsébet királyné és Gödöllő

Erzsébet 1867. május 11-én tekintette meg először a koronázási ajándékként nekik szánt gödöllői kastélyt.

Tovább >>

Erzsébet királyné névnapja

Az 1867-es kiegyezés előkészítésében a magyarok ügyét támogató Erzsébet királyné névnapja a koronázást követően hamarosan nemzeti programmá vált az országban. 1868-ban a Vasárnapi Ujság még csak a Nemzeti Színház díszelőadásáról számolt be, (a nézőtér teljes kivilágítása mellett adták elő ifj. Bertha Sándor Koronázási hymnus című művét).

Tovább >>

Honlapkészítés, keresőoptimalizálás, marketing tanácsadás: Marketing Professzorok Kft.